dėl

dė̃l praep. su gen. (kartais dat.) 1. priežasties santykiui žymėti: Dė̃l šalčio neisiu K. Jis pagirtas dė̃l savo darbų KII97. Dėl tavęs aš dabar vargstu Vlž. Man dėl jo nė šilta, nė šalta Grž. Dėl apsileidimo jis taip nusigyveno And. Dėl kaulo šunys susipjovė Kur. Graudžiai verkė mergužėlė ... dėl molinio puodo KlpD83. Tai čia guli jauns bernelis dėl vainiko skendęs JD662. Praded dejuoti dėl savo kirvuko Jrk21. Netekau rūtelių žaliųjų dėl tavo, berneli, žodelių meiliųjų J.Jabl. Ne, mes dėl mėsos tiktai jūsų (gaidžių) giriame balsą K.Donel. Nepaderėję javai dėl giedrų ar lytų S.Dauk. Bet ir valgių dėl skūpų nei viens nesiskundė K.Donel. Ei baudė baudė mane tėvelis dėl alyvos šakelės JV1091. Anė dėl tų tėvo žodžių nuraudonavo LzP. Taip tolie mus varinėti dėl trijų dienų (tris dienas turim atsėdėti) Žem. Dėl tokio valgio aš alkana Ktk. Dėl arklių pasišnekėti atėjau FrnS1227. Viešpatie, ... išklausyk mane dėl teisybės tavo 478. Ir visada jų dėl rūpinasi BPII59. Pranas savo dukraitės dėl dejuoja RD194. Kad aš tavęs dėl mirti turėčiau FrnS1226. Jo dė̃l aš tai galėčiau daryti KII182. Man tavęs dėl rūpi KBI37. Žėk (žiūrėk), dė̃l kokios (ko gero) man teks su juo susibart! Jnšk. ^ Dėl vieno kuproto visus kuprotais vadina Sim. Supyko dėl baravyko, nuliūdo dėl barščių bliūdo PPr418. Dėl vienos žuvies į vandenį nešoks TDrVII334. Dėl tos skylės visi tylės Sdk. Dėl ilgo liežuvio ne vienam dantys išgriuvo PPr109. Manęs dėl nebus margos karčemos B. 2. nuolaidai žymėti: Ginkite nors dangumi dėl manęs Žem. Dėl munęs gali eiti Slnt. Dėl jo tai, ką nori, daryk: jis nieko nesakis Pn. Dėl mane tu, Marel, gali miegot čielą dieną ir čielą naktį Tj. Dė̃l mane! (tegu daro kaip nori, man nerūpi) Lp. Dėl tavo baidyklės žvirbliai miežius kaip lesė, taip ir les Sdk. 3. tikslui, paskirčiai žymėti: Įsakas dėl apdovanojimo daugiavaikių motinų ordinais (sov.) sp. Turiu, bet ne dė̃l tavęs Slnt. Davė šieno dėl karvės Ktk. Blogą paveikslą duoda dėl kitų vaikelių FrnS1230. Čia rugiai dė̃l malimo, o ne dė̃l pardavimo Jnšk. Dė̃l žiemos storojies Tj. Susitarta dėl medžių plukdymo Nemunu . Visados dėl atstankai reikia turėti patiektų diegų S.Dauk. Dė̃l neputimo deda dalgį pri įkąstos vietos Šts. Dėl drąsos dar išmausiu (išgersiu) burną Žem. Nesidžiaukit, paukšteliai, ne dėl jūsų uogelės LTR(Dkk). Maisto dėl triūsinėti pradėjom K.Donel. Ramybės dėl ji geriau nieko nesako I.Simon. Dėl visa ko (nenumatytam atvejui) Š. | Prašom duot mosties dėl (nuo) spuogų Pn. Čia yr geri vaistai dėl pūslei (pūslei gydyti) Klp. Aš tau padarysiu arbatos dėl kosulio (nuo kosulio) I.Simon. ^ Dėl giminių turėk, dėl vaikų galėk Ėr. 4. sakinio temai paryškinti: Dė̃l gražumo jis gražus Slm. Dė̃l davimo davė Slm. Dėl buvimo yra piktų žmonių, bet yra ir gerų FrnS1228. Ta dainelė dėl tikimo patiko visiems FrnS1228. Dėl mokymos mokės, bet maž ko tepramoko M.Valanč. | Kai dėl mūsų metalo pramonės raidos tarptautinės reikšmės, tai ji yra be galo didelė (sov.) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • del — del·sar·ti·an; del·ta·fi·ca·tion; del·ta·ic; del·ta·ite; del·tar·i·um; del·ta·tion; del·thy·ri·al; del·thy·ri·um; del·tid·i·al; del·tid·i·um; del·ti·ol·o·gist; del·ti·ol·o·gy; del·to·ceph·a·lus; del·to·he·dron; del·toi·dal; del·u·gi·nous;… …   English syllables

 • del — del̃ praep. su gen. (kartais dat.), del Š; B žr. dėl: 1. Del̃ jo ir skolų prisidariau Kt. Kiek aš del̃ jo privargstu, prikenčiu! Gs. Nieks del̃ jų neašaros Pc. Del̃ to aš gyvas į žemę nelįsiu Plv. Susipyko kaip vaikai del̃ kiaušinio Mrk. Del̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Del's — Lemonade Refreshments, Inc. A container of Del s Lemonade in Rho …   Wikipedia

 • Del 63 — Saltar a navegación, búsqueda Del 63 Álbum de Fito Páez Publicación año 1984 Género(s) Rock/Pop …   Wikipedia Español

 • DEL — steht für: Delete, Steuerzeichen im ASCII mit dem Codepoint 127 Deutsche Eishockey Liga, die höchste deutsche Eishockey Spielklasse Delmenhorst, das Kfz Kennzeichen der niedersächsischen Stadt Deutsche Elektrolyt Kupfer Notierung für Leitmaterial …   Deutsch Wikipedia

 • Del — steht für: das ASCII Zeichen 127: Delete (Löschen) Deutsche Eishockey Liga, die höchste deutsche Eishockey Spielklasse Delmenhorst, das Kfz Kennzeichen der niedersächsischen Stadt Deutsche Elektrolyt Kupfer Notierung für Leitmaterial, eine… …   Deutsch Wikipedia

 • del — La preposición de, seguida del artículo el, se contrae en la forma del: He visto al hijo del vecino. Cuando el forma parte de un nombre propio y, por consiguiente, se escribe con mayúscula, no se realiza la contracción en la escritura, aunque sí… …   Diccionario panhispánico de dudas

 • Del — Мартин, Дэл Del Дэл Del Gorillaz Полное имя Неизвестно Дата рождения 1975 год(1975) Место рождения …   Википедия

 • del ko — del kõ adv.; SD35, R422 žr. dėl ko: Del kõ tu pirma nesakei? Rdm. Matai, del ko varlės kuprotos Vrb. Nusigando, del ko negyvas prašnekėjo LB328. Del ko gi, tėvuli, mūs neramini? TŽI276 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dėl ko — dėl kõ adv. K kuria priežastimi, kodėl: Dėl ko (kodėl) tu nesakei? J.Jabl. Dėl kõ nori nesamo? Als. Dėl ko tavo, panytėle, vainikėlis vysta? NS1210. Mergyte jaunoji, dėl ko supykai JV3. Dėl ko gi negali to padaryti? P …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Del — [del] also ˈDel key noun [countable] COMPUTING delete key a button on a computer keyboard that you press to delete a letter, file, program etc from the computer * * * Del UK US noun [C] ► IT …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.